Chi bộ Đảng trường TH Võng Xuyên B gồm các đồng chí sau:

1. Kiểu Thị Thanh Tuyên - Bí thư chi bộ

2. Khuất Thị Thảo

3. Nguyễn Phương Lan

4. Khuất Hữu Trọng

5 Nguyễn Thúy An

6. Nguyễn Thị Hồng

7. Đoàn Thị Xuân

8. Nguyễn Minh Ngọc

9. Lê Thị Mai Lan

10. Vũ Thị Hường

11. Nguyễn Văn Bắc

12. Tô Thị Thúy An

13. Nguyễn Thị Nhung

14. Khuất Thị Thơm

15. Nguyễn Thị Ngân

16. Nguyễn Thị Minh